Selecteer een pagina
 
Het bestuur

Voorzitter (openstaande vacature)

Waarnemend voorzitter: De heer J.P.J. (Jean-Paul) Willems

Taken in hoofdzaak: algehele aansturing en coördinatie, contacten met organisaties en instanties, aansturing werkgroep Nieuw Elan, beheer ledenlijsten

Secretaris (openstaande vacature)

Waarnemend secretaris: De heer J.M.F.S. (John) van Leeuwen

Taken in hoofdzaak: beheer correspondentie, secretariële overzichten, coördinatie en uitwerking periodieke activiteiten

Penningmeester

Mevrouw M.J.H. (Marijke) Smeets

Taken in hoofdzaak: financiële aspecten; ondersteuning bij periodieke activiteiten

Algemeen bestuurslid

De heer J.P.J. (Jean-Paul) Willems

Taken in hoofdzaak: ondersteuning bestuursoverleg, “Nieuwsflits”-communicatie naar de leden

Algemeen bestuurslid

De heer J.M.F.S. (John) van Leeuwen

Taken in hoofdzaak: bewaken ontwikkelingen ondernemers in de buurt, evaluatie wensen bestaande leden, contact met kandidaat-leden

Algemeen bestuurslid

De heer C.F.J. (Charles) Daniels

Taken in hoofdzaak: website, narrowcasting en algemene zaken.

Sint Pietersgilde (secretariaat)
Glacisweg 2 D
6212BP Maastricht