Selecteer een pagina
 
Het bestuur

Voorzitter

De heer B. (Bart) Jacobs

Taken in hoofdzaak: algehele aansturing en coördinatie, contacten met organisaties en instanties, beheer ledenlijsten.

Secretaris

De heer C.F.J. (Charles) Daniels

Taken in hoofdzaak: website, narrowcasting en algemene zaken, beheer correspondentie, secretariële overzichten, coördinatie en uitwerking periodieke activiteiten.

Penningmeester

Mevrouw M.J.H. (Marijke) Smeets

Taken in hoofdzaak: financiële aspecten; ondersteuning bij periodieke activiteiten.

Algemeen bestuurslid

De heer H.J.A. (Reonald) Westerdijk

Taken in hoofdzaak: algemene bestuurstaken, bewaken ontwikkelingen ondernemers in de buurt, evaluatie wensen bestaande leden, contact met kandidaat-leden.

Algemeen bestuurslid

De heer A. (Abel) Janssen

Taken in hoofdzaak: “Nieuwsflits”-communicatie naar de leden, algemene bestuurstaken.

Sint Pietersgilde (secretariaat)
Aylvalaan 5
6212BA Maastricht

KVK 40204032