Selecteer een pagina
 
Het bestuur

Voorzitter

De heer R.J.A. (Rick) Daniels

Taken in hoofdzaak: algehele aansturing en coördinatie, contacten met organisaties en instanties, aansturing werkgroep Nieuw Elan, beheer ledenlijsten

Secretaris

Mevrouw N.A. (Nancy) Biesmans

Taken in hoofdzaak: beheer correspondentie, secretariële overzichten, coördinatie en uitwerking periodieke activiteiten

Penningmeester

Mevrouw M.J.H. (Marijke) Smeets

Taken in hoofdzaak: financiële aspecten; ondersteuning bij periodieke activiteiten

Algemeen bestuurslid

De heer J.P.J. (Jean-Paul) Willems

Taken in hoofdzaak: ondersteuning bestuursoverleg, “Nieuwsflits”-communicatie naar de leden

Algemeen bestuurslid

De heer J.M.F.S. (John) van Leeuwen

Taken in hoofdzaak: bewaken ontwikkelingen ondernemers in de buurt, evaluatie wensen bestaande leden, contact met kandidaat-leden

Sint Pietersgilde (secretariaat)
Glacisweg 55 A
6212BM Maastricht